กระดานสนทนา

เข้าระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ขอให้ทบทวนระเบียบการให้.. 2015-10-01 10:43:02 
สมาชิกสหกรณ์

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ขอให้ทบทวนระเบียบการให้กู้

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ครูนราธิวาส

             ตามระเบียบการให้กู้เงินสวัสดิการฉุกเฉินแก่สมาชิกนั้น ในระเบียนการให้กู้อาจระบุการที่สมาชิกเป็นหนี้โครงการพัฒนาชีวิตครู ต้องนำรายจ่ายมาคำณวนการขอกู้(อาจเข้าใจผิดบ้าง) แต่สำหรับสมาชิกที่มีหนี้โครงการู้เงิน ชพค / ชพส มิต้องนำรายจ่ามาคำณวนในการให้วงเงินกู้แต่อย่างใด ในการยี้ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสหกรณ์ครูนาธิวาสคนหนึ่งซึ่งได้รับผลจากระเบียบดังกล่าว จึงร้องเรียนมายังท่านประธานคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาระเบียบหรือข้อความในระบุในระเบียบอีกครั้ง

 

                                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณหากท่านให้ความสนใจพิจารณา

                                                                                                                     สมาชิกสหกรณ์ครูนราธิวาส

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอให้ทบทวนระเบียบการ.. 2015-10-01 11:01:16 
krunara

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ขอให้ทบทวนระเบียบการให้กู้

ทางสหกรณ์ฯ จะนำเรื่องเสนอต่อไปค่ะ ^_^

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
ตอบกระทู้
หน้า #