กระดานสนทนา

เข้าระบบ
ตอบกระทู้
 หัวข้อกระทู้ : คอรัปชั่น.. 2022-01-19 14:29:17 
อนิรุต

บุคคลทั่วไป

: การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ดูเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกที่ยากต่อการแก้ไข ยิ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัฒิการคอร์รัปชั่นแบบเนียนใส นับวันยิ่งทวีความโปร่งใส ทั้งการอาศัย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Procurement Management) คือเครื่องมือในการเพิ่มความเนียนใส ให้กับโครงการต่างๆ เช่น การจัดซื้อรถตู้ปรับอากาศ โครงการลิฟท์โดยสาร แทบเลต์ โน๊ตบุค การผูกขาดกับบริษัทอุปกรณ์ทางทันตกรรม บินเทียวอ้างดูงานต่างประเทศมากมาย อ กับล่าสุดห้องเรียนอัจฉริยะ งบกว่า ๅจล้านบาท ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญอย่าง อย่างการล๊อกสเปคกับบริษัท ที่ตั้งอยู่แถวถนน rimtang-rodtai นั้นววิงวอนขอให้ทุกภาส่วนเดินเข้ามาพิสูจน์ ถึงของที่ด่อยคุณภาพกว่าราคา และการจัดซื้อจัดจ้างที่บอกได้คำเดียวว่ามีการฮั่วกันตั้งแต่การออกสเป๊ค ซึ่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วย่านสุขุมวิทในความใสเนียนแต่คำโต สั่งเกตุได้ไม่ยากค่ะ ช่วงการคอร์รัปชั่นเฟื่อง จะเห็นได้ถึงรถใหม่ ทั้งทันตแพทย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาลัยที่มีการแบ่งบัน ในการคอรัปชั่นนั้นๆ จะมีสินทรัพย์มากกว่ารายได้อย่างประหาลาด เห็นกันได้ด้วยตาปล่าวค่ะ รถใหม่ทองใหม่ยิ่งช่วงการรับสมัครต่างๆยิ่งฟูเฟื่อง สำหรับหน่วยงานตรวจสอบความโปรงใสต่างๆแนะนำให้เข้ามาเก็บเกี่ยวผลงานที่ คณะทันต ดังย่านสุขุมวิทค่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอน

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ: คอรัปชั่น.. 2022-06-27 14:15:10 
อรณิชา

บุคคลทั่วไป

ทีเรื่องตัวเองไม่เแาออกมาแฉ ให้ชาวโลกรู้บ้างนะค่ะ ทั้งๆที่มีกฏหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ,  พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 , พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ในการปล่อยกู้แต่ตัวเองกลับใช้เส้นสายครั้งที่เคยเป็นกรรมการสหกรณ์ ม.กรุงเทพ สายตรงกับสหกรณ์ มศว เพื่อทำเรื่องที่ขัดต่อกฏหมายสหกรณ์ แทบทุกข้อ ชงงเรื่องเพื่อให้กู้กับคนในคณะทันต ชื่อดังย่านสุขุมวิท แต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดค่ะด้วยพฤติกรรม ที่เจ้าตัวเคยเป็นกรรมการสหกร ม.กรุงงเทพเคยใช้วิธีใต้โต๊ะเพื่อเอื้อประโยชน์หวังให้เกิดนี่บุญคุณ กับทั้งตน ครอบครัว และคนชลบุรีจำนวนมาก ขณะที่โพสข้อเท็จจริงนี้ หากทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในตรวจสอบ การใช้เส้นสายที่ขัดต่อกฏหมายและกฏบัญัติสหกรณ์ออมทรัพทย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอาจได้รับโทษ ดังสหกรณ์ยูเนียน และการส่อแววขี้ชอ ดังใน กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และพวกเราชาวทันต รพ.ทันตกรรม สงสัยค่ะว่าทาง ม.มศว อนุญาติให้เจ้าหน้าที่ทำงานหลายที่ในเวลาเดียวกันโดยรับเงินเต็มจำนวน หรือเพราะคนชลบุรีมีญสติพี่น้องพ้องพี่ทั้งฝากทั้งดัน ไม่ต่างจกาการสรรหาที่พักงานสมมนาในวันที่ 6 กรก 56 นี้

IP Logged
อ้างอิงกระทู้
ตอบกระทู้
หน้า #