ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 2564

เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการค่ะ

 

 

ดาวน์โหลด [Download]