แจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563

วันหยุดทำการสหกรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 1 พ.ค. 63 วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 4 พ.ค. 63 วันฉัตรมงคล
วันที่ 6 พ.ค. 63 วันวิสาขบูชา