ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ [Download]

ใบสมัคร [Download] (ปริ้นในแผ่นเดียวกัน)