ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [Download]