สหกรณ์ปิดทำการ

สหกรณ์ฯ ขออนุญาตประกาศหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดภูเก็ต

และหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก