ประกาศหยุดบริการ1 วัน

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 สหกรณ์หยุดทำการ 1วัน เนื่องจากมีการจัดอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่และบุคลากร