ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
52 ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2559
53 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 1/2560
54 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
55 สหกรณ์ฯ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน
56 มติคณะกรรมการดำเนินการที่ถือใช้ในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 1/2559 (15 กุมภาพันธ์ 2559) ปรับปรุงแกไ้ ขครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
57 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบที่ 11/2559
58 ลดอัตราดอกเบี้ย
59 การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
60 ประกาศขาย อาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ หลังเก่า

หน้า 6 จาก 14