วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล


 1. ติดต่อสหกรณ์ เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
 2. สมาชิกที่ได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ได้ที่  http://www.krunaracoop.com
 3. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูทางด้านซ้าย จะมีหัวข้อ ระบบสอบถามข้อมูล
 4. login00 update1

 5. ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

 6. login02 update1  - ช่องที่ 1 ป้อนรหัสผู้ใช้

  - ช่องที่ 2 ป้อนรหัสผ่าน
  - ปุ่มที่ 3  ปุ่มเข้าสู่ระบบ
  - ข้อมูลล่าสุด ณ... คือ วันที่และเวลาของรายการที่ถูกปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ที่แสดงบนเว็บไซต์
  หากเป็นรายการหลังจากวันที่และเวลานี้จะไม่มีข้อมูลแสดง ต้องรอการปรับปรุงข้อมูล 
  กรณีที่ไม่แสดงวันที่และเวลา ระบบสอบถามข้อมูลจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้
  ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลล่าสุด ณ... แสดงสถานะ "Converting Data" (ดังภาพข้างล่างนี้) แสดงว่าระบบกำลังปรับปรุงข้อมูล
  ให้รอสักครู่ ประมาณ 10 นาที และกดปุ่ม F5 ถ้าสถานะได้แสดงวันที่และเวลา ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ อีกครั้ง (ระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล ขึ้นกับความเร็วอินเตอร์เน็ต และปริมาณข้อมูล)

  login03 update1

 7. หากป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล pdf [Download]