ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

              คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสหกรณ์

dscf3561
dscf3568
dscf3571
dscf3574
dscf3575
dscf3587
dscf3594
dscf3595
dscf3596
dscf3600
 
จำนวนที่จะแสดง