ภาพกิจกรรม - ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายวิทยา จินดาเพชร

       นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ผู้จัดการฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของนายวิทยา  จินดาเพชร ณ วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

dscf3525
dscf3526
dscf3529
dscf3532
dscf3534
 
จำนวนที่จะแสดง