ภาพกิจกรรม - ภาพกิจกรรมการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2556

กิจกรรม การอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

2
969682_599704870061356_996000070_n
998356_600192320012611_1955778085_n
1000141_599704883394688_1150916164_n
1001181_600192290012614_906032703_n
1002822_600146753350501_1203680046_n
1012334_600162933348883_824998085_n
1043977_600146773350499_1934516731_n
1056972_599704786728031_321691952_o
 
จำนวนที่จะแสดง