ภาพกิจกรรม - ชสอ. มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
7157_557493367623296_508724771_n
8682_557493310956635_2089116156_n
1002816_557493534289946_372139746_n
1003964_557493240956642_2041548298_n
1003981_557493277623305_349200509_n
 
จำนวนที่จะแสดง